آیین نامه و فرم های پژوهشی

 
 
 
 
 
 
 
 

آیین‌نامه حمايت از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشگاهي و حوزوي

 
پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي در راستاي برنامه‌هاي حمايتي خود از پژوهشگران و به منظور ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد و ارتقاء پژوهشهاي مربوط به امام و انقلاب اسلامي و با عنايت به بهره‌گيري از توان و ظرفيتهاي بالقوه دانشگاهها و تشويق استادان و دانشجويان در سوق دادن و انجام تحقيقات در اين زمينه‌ها، حمايت مالي خود را از كليه رساله‌هاي دكتري و حوزوي (سطح سه و چهار) و پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد در موضوعات معطوف به امام خميني و انقلاب اسلامي به شرح زير اعلام مي‌دارد. لازم به ذكر است اين پژوهشكده تاكنون بیش از 700 عنوان رساله دكتري و پايان‌نامه كارشناسي ارشد حمايت مالي به عمل آورده است.


ماده 1:
رساله‌ها و پايان‌نامه‌هايي مشمول برخورداري از اين حمايت مي‌شوند كه در موضوعات مرتبط با امام خميني و انقلاب اسلامي نگاشته شده باشند و موضوع آنها علاوه بر مراجع مربوطه در دانشگاه ذيربط به تأييد گروه مربوطه در پژوهشكده و شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي رسيده باشد.
تبصره 1: شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مركب از رئيس پژوهشكده، معاون آموزشي، معاون پژوهشي، معاون اداري- مالي و مدير پژوهش خواهد بود.
تبصره 2: موضوعاتي كه در پژوهشكده گروه مربوط به آن وجود ندارد توسط ارزيابهاي خارج از پژوهشكده مورد بررسي قرار گرفته و در شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مطرح خواهد شد.
ماده 2:
گزارش نهايي رساله و پايان‌نامه توسط دو استاد داور بر اساس آيين‌نامه داوري كه به تصويب شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي خواهد رسيد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
ماده 3:
رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي مورد تأييد در مقطع كارشناسي ارشد بين 3/000/000 تا 6/000/000 ريال (متوسط: 3/000/000، خوب: 4/000/000، بسیار خوب: 5/000/000 و عالي 6/000/000 ريال) و دكتري بين 5/000/000 تا 12/000/000ريال (متوسط: 5/000/000، خوب: 7/000/000، بسیار خوب: 9/000/000 و عالي: 12/000/000 ريال) اعتبار كمكي دريافت خواهند داشت كه متعلق به دانشجو است.
تبصره 3: شورا مي‌تواند پايان‌نامه‌ها و رساله‌هايي كه از درجه عالي، خوب و يا متوسط جهت حمايت برخوردار نيستند به دليل پرداختن به موضوع امام و انقلاب اسلامي، مورد تشويق مالي قرار داده و يا آنها را جهت نگهداري در كتابخانه خريداري نمايد.
ماده 4:
دفتر حمايت از پايان‌نامه‌ها مي‌تواند از پروپوزالِ رساله‌ها و يا پايان‌نامه‌هاي دانشجويي كه به لحاظ موضوعي از اهميت و بداعت لازم برخوردار بوده و داراي ويژگي علمي مورد تأييد شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي باشند، از طريق عقد قرارداد اقدام به حمايت مالي نمايد.
ماده 5: تعهدات دانشجو
1-5- در صورت چاپ و انتشار پايان‌نامه، دانشجو موظف است در ابتداي اثر صراحتاً به مساعدت و حمايت پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي اشاره نمايد.
2-5- پژوهشكده مي‌تواند نسبت به چاپ پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجوياني كه با درجه خوب و عالي حمايت مي‌شوند اقدام نمايد.
3-5- دانشجو موظف است يك نسخه از گزارش نهايي پايان‌نامه و يك نسخه از فايل آن را به صورت Word و PDF بر روي CD به دفتر حمايت از پايان‌نامه‌ها تحويل دهد.

 

 

 

آيين نامه حمايت از فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان پژوهشكده

 

مقدمه

به منظور حمايت از فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي دانشجويان پژوهشكده و تشويق آنها جهت مشاركت در فعاليت‌هاي پژوهشي، پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي كه از اين پس در اين آيين‌نامه پژوهشكده خوانده مي‌شود، تسهيلات و خدمات حمايتي لازم را از طريق معاونت پژوهشي در اختيار دانشجويان قرار خواهد داد.

 

چاپ مقالات

ماده 1: به تمامي دانشجوياني كه موفق به چاپ مقاله علمي در موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامي و امام خميني، در يكي از نشريات كشور شوند با توجه به اعتبار و نوع امتياز نشريه مبلغي به عنوان حمايت پرداخت خواهد شد. ميزان حمايت از چاپ مقالات به صورت زير خواهد بود:

الف) به ازاي هر مقاله چاپ شده در مجلات علمي- ترويجي مصوب 2/000/000 ريال؛

ب) به ازاي هر مقاله چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي مصوب و نمايه شده بين‌المللي 6/000/000 ريال.

تبصره 1- ميزان حمايت مالي از دانشجو/ دانشجويان پژوهشكده در مقالاتي كه به صورت مشترك منتشر مي‌شود 60 درصد مبلغ مندرج در ماده يك اين آيين‌نامه مي‌باشد.

تبصره 2- ميزان حمايت از مقالاتي كه در موضوعات مرتبط با رشته تحصيلي دانشجويان در مجلات علمي- ترويجي و علمي- پژوهشي منتشر مي‌شوند و ارتباط مستقيمي با موضوع انقلاب اسلامي و امام خميني ندارند (بر اساس تشخيص معاونت پژوهشي پژوهشكده) 70 درصد مبالغ فوق خواهد بود.

تبصره 3- موضوع ماده (1) در مورد دانش‌آموختگان پژوهشكده نيز قابل اجرا مي‌باشد.

تبصره4- حمايت از مقالاتي كه گواهي چاپ آنها ارائه مي‌شود، پس ار انتشار آنها صورت خواهد گرفت.

ماده 2: مقالاتي كه توسط پژوهشكده مورد حمايت قرار مي‌گيرند مي‌بايست داراي شرايط زير باشند:

الف) نام پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي (به طور كامل) به عنوان محل تحصيل دانشجويان و فارغ‌التحصيلان ذكر شده باشد. در مواردي كه ذكر عنوان پژوهشكده به انگليسي لازم باشد  بايد به صورت The Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution نگارش شود.

ب) قبلاً در نشريه ديگري منتشر نشده باشد.

ج) مقالات موظفي دانشجويان كه جهت دفاع از پايان‌نامه و رساله ارائه مي‌شوند، مشمول حمايت نخواهند بود.

د) تاريخ انتشار آنها از فروردين 1395به بعد باشد.

 

شركت در مجامع و همايش‌هاي علمي

ماده 3: كمك هزينه‌ پذيرش مقاله و شركت در مجامع و همايش‌هاي معتبر علمي به دانشجوياني كه مقالات آنها در موضوع امام خميني و انقلاب اسلامي مورد تأييد هيأت داوران قرار گيرد (منحصراً جهت سخنراني و چاپ) با رعايت ضوابط زير و ارائه مدارك لازم براي همايش‌هاي داخلي تا سقف 1/000/000 ريال و براي همايش‌هاي خارجي تا سقف 5/000/000 ريال خواهد شد.

الف) اصل مقاله در مجموعه مقالات )يا (CD همايش يا مجمع علمي چاپ شده باشد (گواهي چاپ مقاله نيز مورد پذيرش خواهد بود)

ب) همايش داراي هيأت داوران يا كميته علمي باشد.

ج) شرايط ماده 2 اين آيين‌نامه در آن لحاظ شده باشد.

ه) دانش‌آموختگان پژوهشكده مي‌توانند حداكثر تا يكسال پس از دفاع نيز از مزاياي ارائه مقاله در مجامع و همايش‌هاي علمي استفاده نمايند.

ماده 7: اين آيين‌نامه در 3 ماده و 4 تبصره در تاريخ  1395/8/8  به تصويب هيأت رئيسه پژوهشكده رسيد و جايگزين آيين‌نامه سابق با همين عنوان گرديد و از ابتداي سال 1395 لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 

 

 

آيين‌نامه شرح وظايف اعضای هيأت علمي پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي

 

ماده1- اعضای هيأت علمي پژوهشكده از نظر استخدامي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف) تمام وقت (رسمي و پيماني) و ب) پاره وقت (مقطوع). ميزان ساعت حضور اعضای تمام وقت در پژوهشكده 40 ساعت در هفته مي‌باشد و ميزان ساعات حضور اعضاي پاره‌ وقت نيز به ميزان ساعات مقرر در قرارداد آنها تعيين مي‌گردد.

ماده2- اهم وظايف اعضاي هيات علمي تمام وقت كه وظايف مديريتي بر عهده ندارند، عبارت‌است از:

 2-1- تحقيق در پژوهشكده (به عنوان مهم‌ترين وظيفه عضو هيأت علمي تمام وقت). ساعات موظف تحقيق به ميزان 24 الي 36 ساعت در هفته با توجه به مراتب دانشگاهي عضو به شرح زير تعيين مي‌گردد.

 

رديف

مرتبه علمي

حداقل ساعت موظف تحقيق

تعداد واحد معادل آموزشي

1

استاد

24

8

2

دانشيار

28

9

3

استاديار

32

10

4

مربي

36

12

 

 

تبصره: تعيين ميزان ساعات موظف تحقيق اعضاي تمام وقت نافي ماده (1) اين آيين‌نامه نخواهد بود.

2-2- ارائه خدمات علمي به پژوهشكده و خارج از پژوهشكده براساس مصوبات هيات رئيسه پژوهشكده.

2-3- انجام امور كارشناسي و مشاوره علمي و هدايت و نظارت بر پروژه‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي.

تبصره: سقف مجاز تعداد راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه های ارشد و دکتری كه هر يك از اعضاي هيات علمي (تمام وقت و پاره‌وقت) مي‌تواند بر عهده بگيرد به شرح جدول زير مي‌باشد.

 

مرتبه علمي

عضو تمام وقت

عضو پاره وقت

راهنما

مشاور

راهنما

مشاور

استاد

10

(10 ارشد یا 5  ارشد و 5 دکتری)

 

10

ارشد یا دکتری

5

(5 ارشد یا 2 ارشد و 3 دکتری)

5

ارشد یا دکتری

دانشيار

8

(8  ارشد یا 4 ارشد و 4 دکتری)

8

ارشد یا دکتری

4

(4 ارشد یا 2 ارشد و 2 دکتری)

 

4

ارشد یا دکتری

استاديار

6

(6 ارشد یا 3 ارشد و 3 دکتری)

6

ارشد یا دکتری

3

(3 ارشد یا 2 ارشد و 1 دکتری)

3

ارشد یا دکتری

 

 

2-4- شركت در سمينارها، كنفرانس‌ها و مجامع علمي و تخصصي.

2-5- شركت در شوراهاي داخل و خارج از پژوهشكده به تشخيص مقام مافوق.

2-6- مشاركت و حضور در فعاليت‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي و دانش افزايي.

2-7- شناسايي مسائل و چالش‌هاي كاربردي و تبديل آن به پروژه‌هاي كاربردي.

2-8- انجام ساير وظايفي كه از طرف مدير گروه و يا رئيس پژوهشكده به عضو محول مي‌شود.

ماده3- تعيين ساعات موظف اعضاي هيأت علمي تمام وقت در پژوهشكده به نحوي صورت مي‌پذيرد كه ميانگين محصول تحقيقات عضو در يك سال علاوه بر ارائه يك مقاله علمي پژوهشي و یک سخنرانی علمی، 100 تا 150 صفحه تاليف يا 150 تا 200 صفحه ترجمه، تصحيح متون تخصصي و يا تعليق بر آن و يا ارائه يك طرح پژوهشي كاربردي باشد. نحوه ارائه تحقيقات بر حسب ماهيت موضوع توسط شوراي پژوهشي و آموزشی پژوهشكده تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

ماده4- عضو هيات علمي تمام وقت مي‌تواند قسمتي از ساعات مربوط به تحقيق را صرف امور آموزشي در پژوهشكده نمايد. به شرط آنكه تعداد واحدهاي تدريس وی بيشتر از 6 واحد برای استادیار، 7 واحد برای دانشیار و 8 واحد برای استاد، در طول يك نيمسال تحصيلی نباشد و مانع از انجام وظایف مندرج در ماده 3 نگردد.

تبصره: عضو هيأت علمي تمام وقت مي‌تواند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي با موافقت گروه مربوطه و تأييد رئيس پژوهشكده يا مقام مجاز از طرف وي حداكثر به ميزان چهار واحد نظري تدريس نمايد.

ماده5- ساعات موظف تحقيق اعضاي هيات علمي تمام وقت كه داراي سمت‌هاي اجرايي مي‌باشند، بر اساس جدول زير تعيين مي‌گردد.

 

رديف

سمت اجرايي

ساعت موظف تحقيق

1

رئيس پژوهشكده

9

2

معاونين و مدير تحصيلات تكميلي

12

3

مدير پژوهش، مدير امور مالي، مدير امور دانشجوي و فرهنگي، رئيس اداره خدمات آموزشي

18

4

مديران گروه‌هاي علمي، امور رایانه و كتابخانه

24

 

 

تبصره: ميزان كسر ساعات موظف تحقيق و واحد تدريس ساير سمت‌هاي اجرائي، حسب مورد توسط هيات رئيسه پژوهشكده تعيين مي‌شود و در هر صورت نمي‌بايست از واحد تدريس و يا ساعات تحقيق تعيين شده براي سمت اجرايي مافوق آن، كمتر باشد.

ماده6- حق‌الزحمه فعالیت‌های مازاد بر فعالیت‌های مندرج در ماده 3 این آیین‌نامه، پس از گزارش معاونت‌های مربوطه برای اعضای هیات علمی تمام وقت قابل پرداخت می‌باشد و چنانچه عضو هیات علمی تمام وقت در انجام فعالیت های مربوط به ماده مذکور کوتاهی نماید مشمول کسر عملکرد خواهد بود.

ماده7- وظايف اعضاي هيأت علمي پاره وقت پژوهشكده در قرارداد آنها در هر نيمسال تحصيلي تعيين مي‌گردد. تعداد واحدهای تدریس و تعداد راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه توسط آنان در هر صورت کمتر از اعضاي هيأت علمي تمام وقت خواهد بود.

ماده8- اعضاي هيات علمي پاره‌وقت در صورت چاپ مقاله علمی پژوهشی به نام پژوهشکده و مرتبط با امام خمینی و انقلاب اسلامی، حق‌التحقیقی معادل 3 واحد تدریس دریافت خواهند نمود. حق‌التحقيق اين مقالات در قالب قرارداد جداگانه‌اي پرداخت خواهد شد. نام كامل پژوهشكده به عنوان تنها محل همكاري در مقاله ذكر خواهد شد.

اين آيين‌نامه در 8 ماده و 4 تبصره در تاريخ 25/12/1395 به تصويب هيأت رئيسه پژوهشكده رسيد و جايگزين «آيين نامه اجرايي شرح وظايف و نحوه محاسبه عملكرد اعضاي هيأت علمي پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي» م‌گردید و از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96  لازم الاجرا مي‌باشد.

 

 

 

دستورالعمل نحوه تاييد دستاوردهای علمی رساله­

 

1- برگزاري جلسه پيش‌دفاع دانشجويان پژوهشكده، منوط به تاييد کفایت دستاوردهای علمی(مقاله) مستخرج از رساله­ از سوي معاونت پژوهشي پژوهشكده مي‌باشد. بر اين اساس، قبل از تشكيل جلسه پيش‌دفاع، مديريت تحصيلات تكميلي دستاوردهاي علمي رساله‌(مقاله) دانشجو را كتباً به معاونت پژوهشي منعكس مي‌نمايد. معاونت پژوهشي پژوهشكده پس از بررسي و تطبيق مقالات در خصوص مستخرج بودن مقاله از رساله و همچنين داراي شرايط لازم بودن نشريه‌اي كه مقاله در آن چاپ شده است اظهار نظر نموده و نتيجه را كتباً به مديريت تحصيلات تكميلي منعكس مي‌نمايد. پس از اخذ اين تاييديه و انجام موفق پيش دفاع، دانشجو مي‌تواند براي دفاع نهايي از رساله، از مديريت تحصيلات تكميلي درخواست مجوز نمايد.

2- چاپ حداقل دو مقاله در مجلات معتبر علمي-پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم به نام پژوهشكده (كه يكي از مقالات مي‌بايست مستخرج از رساله و ديگري مرتبط با حوزه پژوهشي رساله باشد) براي دريافت تاييديه كفايت دستاوردهاي علمي ضروري است.

تبصره1: برایصدور مجوز برگزاری جلسه پیش دفاع حداقل ارائه گواهی چاپ یک مقاله در نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم یا نمایه شده معتبر بین المللی و یا نشریات علمی پژوهشکده در ارتباط با حوزه پژوهشي رساله لازم است.

تبصره 2: برای صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع حداقل چاپ یک مقاله مستخرج از رساله در نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم یا نمایه شده معتبر بین المللی لازم است. 

تبصره 3: برای تسویه حساب حداقل چاپ یک مقاله مستخرج از رساله در نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم یا نمایه شده معتبر بین المللی و ارائه گواهی چاپ یک مقاله در نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم یا نمایه شده معتبر بین المللی و یا نشریات علمی پژوهشکده در ارتباط با حوزه پژوهشي رساله لازم است.

تبصره 4: موضوع مستخرج بودن مقاله از رساله مي‌بايست با تكميل فرمي كه معاونت پژوهشي در اختيار دانشجو قرار مي‌دهد، به تاييد استاد راهنما برسد.

3- در مقالات مستخرج از رساله لازم است ترتیب اسامی نویسندگان بدین شرح باشد: نام و نام خانوادگي دانشجو ، اساتید راهنما ، اساتید مشاور (در صورت تمایل اساتید مشاور)  به همراه نام صحيح پژوهشكده نوشته شود. در غير اينصورت، آن مقاله، مقاله‌‌ مستخرج از رساله محسوب نشده و پس از چاپ نيز پژوهشكده مي‌تواند از طريق مراجع ذي‌صلاح نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمايد. امتياز هر مقاله براي دفاع، فقط براي دانشجوي نفر اول محسوب مي‌شود.

تبصره: نام پژوهشكده در مقالات مي‌بايست به طور كامل و به صورت: پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي يا The Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution نوشته شود.

 

 

 

آیین نامه طرح های پژوهشی کوچک

 

مقدمه
به منظور گسترش و تقويت امر پژوهش در پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي و جلب مشاركت هر چه بيشتر اعضاي هيأت علمي، پژوهشگران و دانشجويان در توليد آثار علمي و ارتقاء جايگاه علمي پژوهشكده «آيين‌نامه طرح‌هاي پژوهشي كوچك» به شرح ذيل تدوين شده است.
ماده1- تعريف
1-1- طرح پژوهشي كوچك طرحي است كه توسط اعضاي هيأت علمي و حتي‌الامكان با مشاركت دانشجويان پژوهشكده انجام و نتايج آن در قالب مقاله و كتاب با نام پژوهشكده منتشر مي‌شود و حق‌الزحمه آنها نيز بر اساس نتايج حاصل از آن، متغير خواهد بود.
2-1- گزارش علمي طرح پژوهشي كوچك حداقل 60 صفحه و حداكثر 80 صفحه (250 كلمه‌اي تايپ شده) خواهد بود. در صورت تأييد گروه، حجم گزارش مي‌تواند بيشتر از مقدار تعيين شده در اين بند باشد.
3-1- نتيجه هر طرح پژوهشي كوچك بايد علاوه بر گزارش علمي (براساس دستورالعملي مربوطه)، حداقل يك مقاله چاپ شده باشد.
4-1- نتيجه طرح مي‌بايست الزاماً با نام پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي منتشر شود.
5-1- نام مجري طرح در تمامي مقالات مستخرج از طرح بايد به عنوان نويسنده اول درج شده باشد و مقالات نبايد مستخرج از پايان‌نامه يا رساله دانشجويان باشند.
ماده 2- مجري طرح‌هاي پژوهشي كوچك
1-2- مجري طرح پژوهشي كوچك يك نفر از اعضاي هيأت علمي و حتي‌الامكان يك يا چند نفر از دانشجويان يا فارغ‌التحصيلان پژوهشكده مي‌باشد.
2-2- مجري يا يكي از همكاران طرح پژوهشي بايد از اعضاي هيأت علمي يا دانشجويان پژوهشكده باشد. ذكر عبارت «عضو هيأت علمي (ويا دانشجوي) پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي» در مقالات و كتاب‌هاي چاپ شده ضروري خواهد بود.
ماده 3- نحوه پرداخت حق‌الزحمه
1-3- در طرح‌هاي پژوهشي كوچك در صورت حصول نتيجه طرح طبق ماده 1 و نيز ارائه گزارش نهايي و تصويب آن طبق ماده 3 اين آيين‌نامه، مبلغ حق‌التحقيق پرداخت مي‌شود.
2-3- پس از انعقاد قرارداد مبلغ 30 درصد سطح يك جدول 1-6 به‌عنوان پيش‌ پرداخت به مجري پرداخت خواهد شد و مابقي مبلغ بعد از اتمام كار و تأييد نهائي معاونت پژوهشي پرداخت مي‌شود.
3-3- متناسب با نتيجه طرح مبلغ حق‌التحقيق بر اساس مقدار تعيين شده در جدول 1-6 به‌طور برابر به مجري و همكاران وي پرداخت مي‌شود.
4-3- در صورت ارائه گواهي پذيرش مقاله يا نسخه‌اي از قرارداد چاپ كتاب 50 درصد مبلغ كل حق‌التحقيق پرداخت خواهد شد و 50 درصد مابقي پس از چاپ مقاله يا كتاب پرداخت مي‌شود.
جدول 1-3 : مبالغ پرداختي به مجري يا مجريان با توجه به نتيجه طرح
سطح    مبلغ قرارداد منعقد شده (ميليون ريال)    نتيجه طرح
1    ‍> 10    ارائه گزارش علمي + ارائه مقاله در كنفرانس ملي يا بين‌المللي يا چاپ آن در مجله‌ي غير مصوب
2    10-20    ارائه گزارش علمي + مقاله‌ي علمي ترويجي يا مروري يا كتاب سطح 3
3    20-30    ارائه گزارش علمي + مقاله‌ي علمي پژوهشي يا كتاب سطح 2
4    30-40    ارائه گزارش علمي + مقاله‌ي علمي پژوهشي نمايه شده در مجلات معتبر بين‌المللي يا ISC يا كتاب سطح 1
5    40-50    ارائه گزارش علمي + مقاله‌ي علمي پژوهشي نمايه شده در ISC و يك مقاله‌ي علمي ترويجي
6    60-50    ارائه گزارش علمي + دو مقاله‌ي علمي پژوهشي نمايه شده‌ي ISC يا مجلات معتبر بين‌المللي
ماده4- روند انعقاد قرارداد
1-4- عضو هيأت علمي پيشنهاد انجام طرح را مستقيماً به گروه مربوطه ارسال مي‌كند.
2-4- پس از بررسي و تأييد در گروه، طرح به معاونت پژوهشي ارسال مي‌شود.
3-4- معاونت پژوهشي پس از بررسي موضوع طرح، در صورت تاييد ارتباط آن با حوزه كاري پژوهشكده نسبت به انعقاد قرارداد با مجري اقدام خواهدكرد.
ماده5- ارزيابي و تأييد
1-5- عضو هيأت علمي پس از حصول نتيجه طرح مطابق ماده 1 اين آيين‌نامه اقدام به تهيه گزارش مي‌كند.
2-5- گزارش نهايي در قالب دستورالعمل مربوطه تنظيم و توسط مجري طرح تحويل معاونت پژوهشي شده و از اين طريق به گروه مربوط ارسال مي‌شود.
3-5- پس از ارزيابي شكلي و انطباق گزارش با نتيجه طرح در گروه (حداكثر در مدت دو هفته) مراتب به معاونت پژوهشي جهت اعلام نظر نهائي ارسال مي‌گردد.
ماده 6- ساير موارد
1-6- هر عضو هيأت علمي مي‌تواند حداكثر مجري سه طرح از طرح‌هاي پژوهشي كوچك به صورت هم‌زمان باشد. درخواست طرح جديد منوط به تسويه حساب طرح‌هاي قبلي است.
2-6- در خصوص موارد مسكوت در اين آيين‌نامه، شوراي پژوهشي پژوهشكده تصميم‌گيري خواهد كرد.
3-6- تأييد اعتبار مجلات و سطح كتاب، بر عهده معاونت پژوهشي پژوهشكده خواهد بود.
اين آيين‌نامه در 6 ماده و 20 بند در تاريخ 10/10/93 به تصويب شوراي پژوهشي و آموزشي پژوهشكده رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا مي‌باشد.

 

 

 

فرم پیشنهادی

1. عنوان طرح:
به فارسي:
به انگليسي:
2. نوع طرح:    بنيادي
توسعه‌اي    كاربردي
3. نام و نام خانوادگي مجري طرح:    مرتبه علمي    سِمت
4. نام و نام خانوادگي همكاران طرح:
5. مدت اجراي طرح: (به ماه)
تاريخ شروع: تاريخ خاتمه:
6. نتايج حاصل از طرح براي چه مؤسساتي ممكن است مفيد باشد؟
7. بيان مسئله:

 

 

فرم های پژوهشی

1

تعهدنامه چاپ پايان‌نامه دانشجويان

دریافت  
2

دستورالعمل نحوه تاييد دستاوردهاي علمي رساله

دريافت  
3

فرم انتخاب پژوهشگر برتر

دريافت  
4

فرم پژوهانه

دريافت  
5

فرم پيشنهاد اجراي طرح پژوهشي كوچك

دريافت  
6

فرم تأييد مقاله

دريافت  
7

فرم حمايت از مقالات

دريافت ثبت نام  و ارسال فرم
8

فرم شماره دو طرح پژوهشي

دريافت  
9

فرم شماره يك طرح پژوهشي

دريافت  
10

فرم طرح پژوهشي ترجمه

دريافت  
11

فرم عملكرد اعضاي هيأت علمي

دريافت