حمایت از پایان نامه و رساله دانشجویی

آیین‌نامه حمايت از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشگاهي و حوزوي

 
پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي در راستاي برنامه‌هاي حمايتي خود از پژوهشگران و به منظور ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد و ارتقاء پژوهشهاي مربوط به امام و انقلاب اسلامي و با عنايت به بهره‌گيري از توان و ظرفيتهاي بالقوه دانشگاهها و تشويق استادان و دانشجويان در سوق دادن و انجام تحقيقات در اين زمينه‌ها، حمايت مالي خود را از كليه رساله‌هاي دكتري و حوزوي (سطح سه و چهار) و پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد در موضوعات معطوف به امام خميني و انقلاب اسلامي به شرح زير اعلام مي‌دارد. لازم به ذكر است اين پژوهشكده تاكنون بیش از 700 عنوان رساله دكتري و پايان‌نامه كارشناسي ارشد حمايت مالي به عمل آورده است.


ماده 1:
رساله‌ها و پايان‌نامه‌هايي مشمول برخورداري از اين حمايت مي‌شوند كه در موضوعات مرتبط با امام خميني و انقلاب اسلامي نگاشته شده باشند و موضوع آنها علاوه بر مراجع مربوطه در دانشگاه ذيربط به تأييد گروه مربوطه در پژوهشكده و شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي رسيده باشد.
تبصره 1: شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مركب از رئيس پژوهشكده، معاون آموزشي، معاون پژوهشي، معاون اداري- مالي و مدير پژوهش خواهد بود.
تبصره 2: موضوعاتي كه در پژوهشكده گروه مربوط به آن وجود ندارد توسط ارزيابهاي خارج از پژوهشكده مورد بررسي قرار گرفته و در شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مطرح خواهد شد.
ماده 2:
گزارش نهايي رساله و پايان‌نامه توسط دو استاد داور بر اساس آيين‌نامه داوري كه به تصويب شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي خواهد رسيد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
ماده 3:
رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي مورد تأييد در مقطع كارشناسي ارشد بين 3/000/000 تا 6/000/000 ريال (متوسط: 3/000/000، خوب: 4/000/000، بسیار خوب: 5/000/000 و عالي 6/000/000 ريال) و دكتري بين 5/000/000 تا 12/000/000ريال (متوسط: 5/000/000، خوب: 7/000/000، بسیار خوب: 9/000/000 و عالي: 12/000/000 ريال) اعتبار كمكي دريافت خواهند داشت كه متعلق به دانشجو است.
تبصره 3: شورا مي‌تواند پايان‌نامه‌ها و رساله‌هايي كه از درجه عالي، خوب و يا متوسط جهت حمايت برخوردار نيستند به دليل پرداختن به موضوع امام و انقلاب اسلامي، مورد تشويق مالي قرار داده و يا آنها را جهت نگهداري در كتابخانه خريداري نمايد.
ماده 4:
دفتر حمايت از پايان‌نامه‌ها مي‌تواند از پروپوزالِ رساله‌ها و يا پايان‌نامه‌هاي دانشجويي كه به لحاظ موضوعي از اهميت و بداعت لازم برخوردار بوده و داراي ويژگي علمي مورد تأييد شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي باشند، از طريق عقد قرارداد اقدام به حمايت مالي نمايد.
ماده 5: تعهدات دانشجو
1-5- در صورت چاپ و انتشار پايان‌نامه، دانشجو موظف است در ابتداي اثر صراحتاً به مساعدت و حمايت پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي اشاره نمايد.
2-5- پژوهشكده مي‌تواند نسبت به چاپ پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجوياني كه با درجه خوب و عالي حمايت مي‌شوند اقدام نمايد.
3-5- دانشجو موظف است يك نسخه از گزارش نهايي پايان‌نامه و يك نسخه از فايل آن را به صورت Word و PDF بر روي CD به دفتر حمايت از پايان‌نامه‌ها تحويل دهد.

 

مشاهده لیست پایان نامه های حمایت شده