فرمهای پایان نامه

شرايط و نحوه دريافت گواهينامه موقت فراغت از تحصيل

1- دانش آموخته مراحل تسويه حساب داخلي را انجام داده باشد امور مالي جهت دانشجويان نوبت دوم، جمعداري اموال، كتابخانه، اتوماسيون تغذيه، واحد رایانه پژوهشکده، امور دانشجويي و مديريت تحصيلات تكميلي (به همراه كارت دانشجويي و نامه اطلاع رساني)
تبصره: در تسويه حساب با امور دانشجويي، حتماً بايد تاريخ آخرين قسط بدهي صندوق‌‌هاي رفاه دانشجويان كه براساس دفترچه اقساط مي‌باشد ثبت سيستم گردد.


2- برادران از نظر نظام وظيفه منعي نداشته باشند و داراي يكي از شرايط زير باشند:
الف: كارت پايان خدمت يا معافيت دائم داشته باشند.
ب: برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت داشته باشند.
ج: چنانچه در مقطع بالاتر مشغول به تحصيل باشند، گواهي اشتغال به تحصيل معتبر با ذكر شماره معافيت تحصيلي نياز مي‌باشد.
د: چنانچه در حال خدمت وظيفه عمومي هستند، نامه اشتغال به خدمت از واحد خدمتي خود جهت ارائه به دانشگاه دريافت نمايند.


3- يكي از موارد ذكور در بند 2 را به همراه فرم درخواست پيوست به شماره دورنگار 55235661-021 فاكس نمايند. (اصل آن را در زمان دريافت گواهينامه ارائه نمايند).
4- هزينه صدور گواهي فوق فقط پرداخت مبلغ ده هزار ريال (10000 ريال) مي‌باشد كه بابت الصاق تمبر دولتي به گواهينامه در روز تحويل اخذ مي‌شود.
5- دانش آموخته بايستي در زمان دريافت گواهينامه يك قطعه عكس 4 ×3 سياه سفيد يا رنگي جديد خود را تحويل نمايد.
6- گواهينامه فوق ده روز كاري پس از تسويه حساب كامل و ثبت آخرين قسط صندوق‌هاي رفاه در سيستم، آماده و در پرونده تحصيلي بايگاني مي‌شود. متقاضي مي‌تواند از آن تاريخ به بعد جهت دريافت آن اقدام نمايد.
7- چنانچه قرار است شخص ديگري غير از دانش آموخته اقدام به دريافت گواهينامه موقت پايان تحصيلات نمايد بايد وكالت محضري از طرف وي در اين خصوص داشته باشد.
8- گواهي نامه فوق ارزش كاريابي، استخدامي و ادامه تحصيل در ايران را دارد و كاملا معتبر مي‌باشد.
 

فرم های مربوط به پایان نامه

 

1 مراحل تدوين ودفاع از پايان نامه و رساله دریافت
2 طرح تحقيق كارشناسي ارشد دريافت
3 طرح تحقيق دكتري دريافت
4 شيوه تدوين پايان نامه در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتريPH.D دريافت
5 صفحه اول پايان نامه (فرم داخلي جلد به فارسي) دريافت
6 فرم چكيده فارسي دريافت
7 فرم چكيده انگليسي دريافت
8 فرم چكيده عربي دريافت
9 فرم درخواست تمديد مهلت دفاع دريافت
10 فرم تأييد تشكيل جلسه دفاع و دكترا دريافت
11 فرم تأييد تشكيل جلسه دفاع كارشناسي ارشد دريافت
12 مراحل تسويه حساب دانشجو با پژوهشكده دريافت
13 فرم تسويه حساب و تحويل پايان نامه و CD دريافت
14 فرم طرح موضوع پيشنهاد رساله / پايان نامه دريافت
15 فرم پيش نويس طرح پايان نامه هاي گروه انديشه دريافت
16 فرم درخواست كمك هزينه پايان نامه دريافت
17 فرم تسويه حساب و تحويل رساله دريافت
18 دستورالعمل نحوه تاييد دستاوردهاي علمي رساله دريافت
19 فرم تأييد مقاله دريافت
20 فرم درخواست صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات دريافت
21 اصول تدوين طرح رساله(پروپوزال) دريافت
22 فرم گزارش 4 ماهه براي ارشدها دريافت
23 فرمهاي صورتجلسات سمينار شش ماهه و پيش دفاع دکتری دريافت
24 طرح تحقيق پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته عرفان اسلامی دریافت
25 براي دريافت فرم تسويه حساب نهايي به اداره تحصيلات مراجعه شود