شرايط عمومي واختصاصي پژوهشكده امام خميني (س) وانقلاب اسلامي در سال تحصیلی 95-94

۱۱ بهمن ۱۳۹۳
باسمه تعالي

شرايط عمومي واختصاصي پژوهشكده امام خميني (س) وانقلاب اسلامي
براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 95-94

1. تحصيل در پژوهشكده، تمام وقت است .
2. شرايط شغلي دانشجو نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي وي شود .
3. دانشجويان با توجه به تشخيص گروه آموزشي مربوطه ، ملزم به گذراندن دروس جبراني خاصي مي باشند .
4. ارائه مدرك زبان ( آيلتس يا تافل ) قبل از امتحان جامع الزامي است . ( ويژه دانشجويان دكتري) .
5. دانشجويان پذيرفته شده در صورت داشتن شرايط لازم و براساس امكانات پژوهشكده ، از خوابگاه ( در محل پژوهشكده ) برخوردار خواهند شد .
6. واگذاري خوابگاه به دانشجويان به ميزان سنوات قانوني بوده ومازاد برآن ، هزينه خوابگاه برابر نرخ سال محاسبه واز دانشجو اخذ مي گردد .
7. پرداخت هر گونه وام ، منوط به تامين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت مطبوع است .
8. كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان مجرد ومتاهل غير شاغل تعلق مي گيرد .
9. تغذيه با يارانه دولتي صرفا از روز شنبه لغايت چهارشنبه برابر ضوابط ارائه خواهد شد .
10. پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد در پژوهشكده منوط به قبولي در مصاحبه علمي وعمومي مي‌باشد. - مواد مصاحبه براي هريك از رشته ها به شرح زير خواهد بود .

tbl0
رشته فقه و مباني حقوق اسلامي+ رشته عرفان اسلامي+ انديشه سياسي در اسلام+ جامعه‌شناسي انقلاب اسلامي+ تاريخ انقلا ب اسلامي
فقه در حد شرح لمعه + عرفان و فلسفه + تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران معاصر+ جامعه شناسي سياسي و جامعه‌شناسي انقلاب + تاريخ اسلام با تأكيد بر مسائل سياسي ايران
اصول فقه در حد اصول فقه مظفر+ زندگينامه و سلوك امام خميني(س)+ متدولوژي و روش تحقيق+ جريانها و تحولات سياسي و اجتماعي ايران معاصر + مباني علم تاريخ
عربي در حد شرح ابن عقيل+ آثار عرفاني امام خميني(س)+ انديشه سياسي غرب+ زندگينامه و انديشه سياسي اجتماعي امام خميني(س)+ تاريخ معاصر با تكيه بر تاريخ انقلاب اسلامي
قواعد فقه+ زبان عربي و انگليسي در حد استفاده از متون علمي قرائت صحيح از متون و درك مطلب+ انديشه سياسي در اسلام و ايران+-+-
tbl1

آدرس و وب سايت پژوهشكده به شرح ذيل مي باشد .
اتوبان تهران– قم ، قبل از عوارضي ، حرم مطهر امام خميني (ره) ، پژوهشكده امام خميني (س) وانقلاب اسلامي . تلفن 51085000 - 021
وب سايت اينترنتي : WWW.ri- Khomeini.ac.irمديريت تحصيلات تكميلي