آخرين ويرايش

يكشنبه        2/9/1393

 

   
     
 

امام‌خميني(س) به‌ عنوان‌ نظريه‌پرداز نهضت‌، رهبر انقلاب‌، و بنيانگذار نظام‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، نقش‌ بسزايي‌ در تحقق‌ اين‌ امر بر عهده‌ داشت. تا هنگامي‌ كه‌ امام‌ خميني (س) رهبري‌ كشتي‌ طوفان‌ زده‌ انقلاب‌ را بر عهده‌ داشت‌ و آن‌ را در مقابل‌ چالش‌هاي‌ متعدد، مانند درگيري‌هاي‌ داخلي‌، خيزشهاي‌ قومي‌ و منطقه‌اي‌، جنگ‌ تحميلي‌ و تحريمهاي‌ ديپلماتيك‌ و اقتصادي‌ رهبري‌ مي‌كرد، و نيروهاي‌ انقلابي‌ درگير اين‌ مشكلات‌ بودند، مجال‌ چنداني‌ براي‌ تعيين‌ ابعاد گوناگون‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و نقش‌ ايشان‌ در اين‌ فرايند، براي‌ نيروهاي‌ انقلاب‌ فراهم‌ نبود اما پس‌ از فروكش‌ كردن‌ بحران‌ها و استقرار نظم‌ و امنيت‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ درجمهوري اسلامي ايران ، اين‌ زمينه‌ راهم‌ گشت‌. از سوي‌ ديگر، رحلت‌ امام‌ خميني (س) ضرورت‌ جمع‌آوري‌، تنظيم‌ و نشر آثار ايشان‌ را آشكار ساخت‌. به‌ همين‌ منظور، موسسه تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌ (س) تاسيس‌ گرديد تا به‌ عنوان‌ يك‌ سازمان‌ رسمي‌، به‌ اين‌ امر همت‌ گمارد و اين‌ آثار را از تطاول‌ و دستبرد اغيار مصون‌ دارد. با اين‌ حال‌، با گذشت‌ زمان‌، لزوم‌ تاسيس‌ يك‌ مركز علمي‌ ـ پژوهشي‌ تخصصي‌ و معتبر احساس‌ گرديد؛ زيرا گرچه‌ صاحب‌نظران‌ و مراكز علمي‌ و آموزشي‌ و پژوهشي‌ داخل‌ و خارج‌ جمهوري اسلامي ايران، درباره‌ جنبه‌هاي‌ مختلف‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و نقش‌ امام‌ خميني (س) به‌ تحقيق‌ پرداخته‌، نظريه‌پردازي‌ نموده‌ و آثار مهمي‌ منتشر ساخته‌ بودند اما هيچ‌ مركز و دانشگاه‌ و پژوهشكدة علمي‌ و پژوهشي‌ ـ به‌ طور مستقل در اين‌ باره‌ فعاليت‌ نمي‌كرد. بنابراين‌، انديشه ‌تاسيس‌ پژوهشكده‌ امام‌ خميني ‍(س) و انقلاب‌ اسلامي‌، پي‌افكنده‌ شد.

 
         
         
 

  تازه هاي اخبار

 

 لينكهاي مهم

 
 

خبر حوزه پژوهش 19/8/1393

فراخوان مقاله

اخبار حوزه امام خميني(ره)
 
 
         
         
         
 

 

       اخبار و اطلاعيه ها
       پيام سايت

صفحه اصلي|معرفي |آموزش | پژوهش | اخبار | ارتباط با ما | پيوندها

Copyrights © 2007 - Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution