جناب آقای دكتر سید صدرالدین موسوی

نام: سید صدرالدين
نام خانوادگی: موسوي
مرتبه علمی: دانشيار
گروه آموزشی: گروه انديشه سياسي در اسلام
سمت گروه: تمام وقت
سمت اداری: -
تحصیلات: دكترياطلاعات تماس

تلفن مستقیم یا اپراتور: ۵۱۰۸۵۵۱۹
داخلی: ۵۵۱۹
آدرس: تهران- بزرگراه خلیج فارس- جنب عوارضی تهران ـ قم: پژوهشكده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی - گروه اندیشه سیاسی در اسلام

سوابق تحصیلی

مقطع دانشگاه- حوزه رشته کشور شهر شروع پایان
دكتری پنجاب علوم سیاسی هندوستان چندیگر ۱۳۶۳ ۱۳۷۱

سوابق شغلی آموزشی

* دانشگاه بين المللي امام خميني

* دانشگاه تربيت مدرس

* دانشكده اكو

* دانشكده خبر

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

* روابط بين الملل

* خليج فارس

* خاورميانه

کتب ترجمه

ردیف عنوان تالیف ناشر سال انتشار موضوع
۱ انقلاب اسلامی ترجمه به انگلیسی الهدی ۱۳۸۰ انقلاب اسلامی علل پیروزی
۲ انقلاب اسلامی ترجمه به انگلیسی الهدی ۱۳۸۲ انقلاب اسلامی علل پیروزی
۳ از گذشته ادبی ایران الهدی تاریخ ادبیات ایران
۴ افغانستان تحت حكومت طالبان (انگلیسی) Global Publishers

مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

ردیف عنوان مقاله نام مجله شماره مجله سال انتشار محل انتشار صفحات
۱ سیاستهای آمریكا در خلیج فارس(انگلیسی) Strategy Studies
۲ ابر قدرتها در اقیانوس هند (انگلیسی) International Relations
۳ روابط آمریكا و عربستان سعودی Politics
۴ تاثیر GATTبر كشورهای در حال توسعه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
۵ عرفان و سیاست در شخصیت امام خمینی متین
۶ تحلیلی نظری از انقلاب ۱۹۷۷-۱۹۷۹ ایران متین ۱۹ ۱۳۸۲
۷ قدرت هوشمند در اندیشه سیاسی امام خمینی: کاربست نظریه جوزف نای دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم سال دهم، شماره اول (پیاپی ۲۲)، تابستان ۱۳۹۹
۸ دکترین کندی از نظریه تا عمل: بررسی پیامدها برای امریکای لاتین و ایران پژوهشنامه متین دوره ۲۱، شماره ۸۴ آذر ۱۳۹۸
۹ بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن پژوهشنامه متین دوره ۲۲، شماره ۸۸ آذر ۱۳۹۹
۱۰ پاندمی کوید-۱۹ در ایران: تلاشی برای تبیینی میان رشته ای از منظر شناخت سیاسی جستارهای سیاسی معاصر دوره ۱۱، شماره ۴ زمستان ۱۳۹۹
۱۱ سازمان اهل‌بیت(س) اندونزی (ایجابی) تلاش برای هویت‌یابی و انطباق سازی شیعه در اندونزی مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره ۸، شماره پیاپی ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹
۱۲ دکترین کارتر: دفاع از حقوق بشر یا حمایت از دیکتاتوری جستارهای سیاسی معاصر سال نهم،شماره ۳ (پیاپی ۲۹) پاییز ۱۳۷۹
۱۳ مطالعه تطبیقی رویکرد امام خمینی و مهاتما گاندی به عدم خشونت پژوهشنامه متین دوره ۱۸، شماره ۷۱، شماره پیاپی ۷۱ شهریور ۱۳۹۵
۱۴ ظهور داعش و تاثیر آن بر معادلات منطقه ای: مطالعه موردی فرصتها و چالشهای بوجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران جامعه شناسی جهان اسلام دوره ۵، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶
۱۵ Imam Khomeini’s Approach to Political Struggle Contemporary Researches on Islamic Revolution ۱ (۲), Autumn ۲۰۱۹ Autumn ۲۰۱۹
۱۶ Persian Gulf-Indian Ocean Geopolitical Intertwinement Geopolitics ۹ (۴) Winter ۲۰۱۴
۱۷ , Geopolitics of Development: A Study of the Impact of IPI Pipeline on Regional Development Geopolitics ۵ (۱۶) December ۲۰۱۰
۱۸ The Politics of Parthain Coinage in Media Near Eastern Archaeology ۶۸ (۳) September ۲۰۰۵
۱۹ Indian Ocean in the Emerging World Order: The Superpower Factor, STRATEGIC ANALYSIS New Delhi ۱۶ (۱۰) ۱۹۹۴
۲۰ US Policy in the Persian Gulf and the Emerging World Order, INTERNATIONAL STUDIES, London New Delhi ۳۱ (۳) ۱۹۹۴

سمینارها

ردیف عنوان سمینار عنوان سخنرانی یا مقاله مکان سال
۱ Dialogue the only Means to Attain Sustainable Peace, International Conference on Peace and Conflict Resolution Tehran, Faculty of World Studies, University of Tehran, ۱۸-۲۰ October ۲۰۲۱
۲ Immanent Critique of Prominent Atheist’s Methodology: Case Study of David Hume’s, International Conference on Rationality, Theism and Atheism Tehran, Iranian Institute of Philosophy March ۲۰-۲۱, ۲۰۲۱
۳ Preconditions for Successful National Dialogue in Conflict-ridden Middle Eastern Countries , Doha, Qatar, International Conference Governance of public policies during and after conflicts in the Middle East April ۴-۶, ۲۰۲۱

دروس تدریس شده کارشناسی

عنوان درس دانشگاه
سیاست خارجی قدرتهای بزرگ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
سازمانهای بین الملل دانشكده اكو
خلیج فارس و مسائل آن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دروس تدریس شده کارشناسی ارشد

عنوان درس دانشگاه
زبان تخصصی گروه تاریخ تربیت مدرس
زبان تخصصی گروه جامعه شناسی تربیت مدرس
زبان تخصصی گروه اندیشه پژوهشكده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
زبان تخصصی گروه جامعه شناسی پژوهشكده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی